Grafika komputerowa
Inżynieria Cyfryzacji S1 - 2016/2017

Wykłady

 1. Eye tracking. Aparat widzenia człowieka, śledzenie ruchów oczu. 2016-12-13

  Wykład - Prezentacja w formacie PDF

Laboratoria

 1. Eye tracking 1: Przykładowy eksperyment

  EyeTribe

  Zajęcia dotyczące eye trackingu pozwolą na zapoznanie się z użytkowaniem sprzętu do śledzenia wzroku (tracker EyeTribe). Przeprowadzony zostanie prosty eksperyment z trzema obrazami, podczas którego zarejestrowane zostaną ścieżki przebiegu punktu skupienia wzroku studentów. Tak zebrane dane zostaną zwizualizowane i poddane prostej analizie.

  Na następne zajęcia proszę każdego o przygotowanie własnego przykładu który posłuży do zebrania danych podczas badania eye trackingowego. Państwa zadaniem zaliczeniowym z tego bloku tematycznego będzie analiza i interpretacja wyników takiego badania.

  Formularz do wysyłania przygotowanych bodźców

 2. Eye tracking 2: Interpretacja wyników badania

  Należy dokonać indywidualnej interpretacji danych zebranych dla przygotowanego przez Państwa zadania wizualnego (każdy analizuje tylko i wyłącznie rezultaty dla swojego własnego bodźca!). W tym celu można wykorzystać zarówno zbiorcze wizualizacje w postaci mapy cieplnej i mapy uwagi dla wszystkich obserwatorów, a także ścieżki fiksacji i surowe ścieżki punktu skupienia wzroku dla pojedynczych obserwatorów. Bardziej ambitne osoby mogą pokusić się o wykorzystanie danych numerycznych zawartych w plikach *.csv, które można przeanalizować np. pod kątem statystycznym korzystając z MATLABa, pakietu STATISTICA lub w ograniczonym stopniu choćby za pomocą Excela albo Calca.

  Wyniki dla wszystkich grup (MS OneDrive)

  Wskazówki odnośnie treści sprawozdania

  W sprawozdaniu należy przedstawić problem, który został postawiony oglądającym i zreferować kwestię którą chcieli Państwo zbadać. W treści trzeba szczególnie zwrócić uwagę na wnioski, które płyną z wiedzy którą pozyskaliśmy na temat sposobu oglądania obrazu przez badane osoby. Pomocne mogą tu być m.in.:

  • rozłożenie mocnych punktów wskazane przez mapę cieplną,
  • fakt nie przyciągania uwagi przez niektóre części obrazu wskazany przez focus mapę,
  • charakterystyczne ścieżki poszukiwania dające się wyróżnić na mapach fiksacji poszczególnych obserwatorów,
  • kolejność, w jakiej obserwatorzy oglądali obraz: warto choćby zwrócić uwagę gdzie zwykle padają pierwsze fiksacje,
  • czas fiksacji w poszczególnych miejscach (estymowany na podstawie indywidualnych map fiksacji lub odczytany z plików z danymi o fiksacjach).

  Sposób interpretacji danych jest ściśle powiązany z konkretnym zadaniem i zagadnieniem, które chcą Państwo zbadać. Dlatego ciężko byłoby dać jednoznaczny przepis na analizę i wyciągnięcie wniosków. Sugeruję więc podejść do sprawy w sposób kreatywny i zabawić się w badacza, który staje przed zupełnie nowym, abstrakcyjnym problemem i szuka wszelkich możliwych poszlak.

  Oczekiwania objętość sprawozdania (wyłączając ilustracje): max. 2-3 strony A4.

  Osoby zainteresowane szczegółową analizą mogą znaleźć opis danych numerycznych zawartych w plikach *.csv w dokumentacji dołączonej do danych. Dokument ten jest fragmentem Podręcznika Użytkownika oprogramowania, które posłużyło do przeprowadzenia badania.

  Ostateczny termin nadsyłania
  poprawionych raportów z badania:
  26 stycznia 2016, godzina 24:00
  28 stycznia 2016, godzina 24:00

  Raport w formacie PDF należy przesłać korzystając z formularza:

  Formularz do wysyłania gotowych raportów

Kontakt

mgr inż. Bartosz Bazyluk
bbazyluk@wi.zut.edu.pl
Pokój 316 WI2

Konsultacje

(semestr zimowy 2016/2017)
Bezpośrednio po zajęciach.

Przewiń do...